Elektronický Digitální Povodňový Portál – EDPP.cz

Digitální povodňové plány jsme zpracovali do elektronické podoby a v současnosti slouží 610 obcím ke kontrole a předjímání povodňových stavů.


Zaplaví můj dům 20letá voda?

Jaký plán má naše obec, když nastane povodeň? Webový portál EDPP poskytne všechny dostupné informace k povodňovým rizikům obcí.

Webová aplikace, která unese
pořádný objem dat

610

Zapojených obcí

759

Administrátorů

1708

Hladinoměrů

1185

Srážkoměrů

 

  • Práce s mapovými podklady a vrstvami, obsahuje různé druhy map
  • Mapové vrstvy záplavových oblastí, na kterých spolupracovali vývojáři s brněnskými geodety
  • Elektronické srážkoměry a hladinoměry, monitoring e-mailem a SMS
  • Napojení radarových snímků do mapových vrstev (animovaný monitoring srážek) - pomocí API a programování vlastního ovládání mapových objektů
  • Support a servis webu formou SLA s garantovanými servisními termíny

 

Ukázky povodňových plánů obcí

Doba práce Cenová kat. Web
12 měsíců 1 mil. Kč www.edpp.cz

Poptejte u nás podobné řešení