Elektronický Digitální Povodňový Portál – eddp.cz

Digitální povodňový portál jsme zpracovali do elektronické podoby pro společnost ENVIPARTNER, s.r.o. v roce 2013. Portál slouží 610 obcím ke kontrole a předjímání povodňových stavů na území České republiky.

Webová aplikace, která unese pořádný objem dat

  • Digitální povodňové plány pro obce a města
  • Zapojeno 610 obcí, 759 administrátorů, 1708 hladinoměrů a 1185 srážkoměrů
  • Práce s mapovými podklady a vrstvami, obsahuje různé druhy map
  • Mapové vrstvy záplavových oblastí, na kterých kolegové spolupracovali s brněnskými geodety
  • Elektronické srážkoměry a hladinoměry, monitoring e-mailem a SMS
  • Napojení radarových snímků do mapových vrstev (animovaný monitoring srážek) - pomocí API a programování vlastního ovládání mapových objektů
  • Support a servis formou SLA s vyhrazenými servisními intervaly v každém měsíci

Ukázky povodňového plánu obcí

Realizace Doba práce Cenová kat. Web
2013–2019 12 měsíců 1 mil. Kč www.edpp.cz

Poptejte u nás podobné řešení