Uživatelské testování webů, e-shopů a mobilních aplikací

Uživatelské testování vám otevře dveře do světa uživatelů, jejich způsobu přemýšlení a používání vaší aplikace. Odhalí konkrétní funkční i nefunkční části a poskytne nové nápady na řešení.


Jak testujeme – 3 varianty uživatelského testování

low budget user testing

Nízko-nákladové
(rychlé a efektivní testování)

→ 50 tis.

user testing scenary

Testování se scénářem
(plnohodnotné dle Kruga, videonahrávky)
 NEJLEPŠÍ POMĚR CENA/VÝKON 

→ 100 tis.

laboratory user testing

Laboratorní
(testovací laboratoř se zrcadlem)

→ 150 tis.

Jak si vybrat

Slouží k tomu vstupní konzultace, která je zdarma. Správnou variantu vám na základě ní doporučíme.

Projdeme složitost vaší aplikace, zjistíme jak snadno je dosažitelná cílová skupina a vybereme ideální počet respondentů. Také se domluvíme, jak podrobné výstupy očekáváte a v jakém formátu. Podle toho stanovíme variantu a celkovou cenu uživatelského testování.

Konzultace uživatelského testování zdarma →

Jaký je postup uživatelského testování

 • Příprava u klienta – na co se zaměřit, zadání, prohlídka prototypů – půldenní workshop u klienta
 • Screening dotazník pro nábor respondentů dle definovaných kritérií
 • Nábor respondentů (spolupráce se zadavatelem, sociální sítě, inzerce, recruiting)
 • Odměny pro respondenty – (obvykle 500,- až 1000,- nebo věcný dar v podobné hodnotě)
 • Pronájem testovací laboratoře (1 den pro 5-6 uživatelů)
 • Příprava scénáře a pilotní test
 • Exekuce uživatelského testování (příprava, cesta, provedení, diskuse) – velmi doporučujeme vaši účast při testování
 • Vyhodnocení testů a příprava prezentace klientovi
 • Prezentace klientovi – půldenní workshop u klienta

Jak dlouho to trvá

 • 1-2 dny; přípravná fáze s vámi - konzultace testování, prohlídka prototypu a specifikace zadání pro testování
 • 1 týden; nábor respondentů - dle náročnosti cílové skupiny
 • 1-2 dny; exekuce uživatelského testování
 • 1 den; vyhodnocení testování a prezentace klientovi
 • ...případné navazující konzultace, asistence a doporučení designera, úpravy prototypu

Celková reálná doba provedení uživatelského testování je 2-3 týdny i s obvyklými prodlevami v komunikaci s vámi a s respondenty.

Časté dotazy

Ano. Velmi vám to doporučujeme. Pozorovatelé si většinou zapíšou hodně užitečných podnětů a navíc svými slovy, takže mají přesnější vhled do situace, v jaké byl uživatel. Je to opravdu skvělé, když je váš tým je u testování.
Vždy vybíráme nové respondenty, kteří splňují profil vaší cílové skupiny. Někdy je ve skupině uživatel, který už se uživatelského testování účastnil, ale nikdy to není častý ani nežádoucí tester (např. designér, který má s metodou zkušenosti), který by mohl ovlivnit výsledky.
Uživatelské testování provádíme obvykle s 8mi uživateli, přičemž předem počítáme s tím, že 1 nedorazí a 1 nebude relevantní. Těch zbývajících 6 uživatelů opravdu odhalí až 80 % všech uživatelských problémů. Uživatelské testování je kvalitativní metoda a nepotřebujete stovky uživatelů, jako například u dotazníkové metody. Stačí, když jeden uživatel narazí na chybu jednou. Máme s tím dlouhodobě dobrou zkušenost.
Ideální je udělat dvě menší uživatelská testování – první s rozpracovaným prototypem a druhé s finálním webem. Pokud testujete pouze hotový web, hrozí, že budete před spuštěním předělávat hodně věcí. Na větší předělávky navíc nebývá na konci projektu moc času.

Specializujeme se na UX webových aplikací a e-shopů 6 let

 

ÚZIS

„Realizace tohoto uživatelského testování byla velmi přínosná především z toho pohledu, že vývojový a projektový tým reálně pochopili, jak přemýšlí zástupci jednotlivých cílových skupin, na které směřuje námi budovaná webová platforma. Osobní účast na samotného testování se ukázala jako zcela klíčová. A to vše bylo podpořeno bezproblémovou a profesionální spoluprací ze strany Liquid Design. Celkově s odstupem času hodnotím investované prostředky jako velmi efektivní cestu, jak zapojit externí odborníky a získat tak cennou zpětnou vazbu.“

RNDr. Martin Komenda, Ph.D., Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Uživatelská použitelnost
webu pro Travelking

Mentoring UX testování pro největší e-shop s pneumatikami ve vlastním týmu

Testování redesignu webu
cestovní kanceláře Novalja

 

double meter

Dvakrát měřit, jednou řezat.

UX design prokazatelně urychluje a zlevňuje práci.

 


Napište si o konzultaci uživatelského testování zdarma