Informační systém

Z vlastní zkušenosti víme, že interní systém by měl růst s firmou. Proto nabízíme informační systém na míru, který přesně zkopíruje vaše tempo, přizpůsobí se vašemu oboru a jemu typickým potřebám a procesům.

Jsme přesvědčeni, že by měl systém fungovat tak, aby vám ulehčil a zrychlil práci. Jedině pak se můžete místo zbytečné administrativy věnovat tomu, co vás opravdu baví a je větším přínosem pro vaší společnost.

10 principů informačního systému na míru

Velký důraz na zabezpečení

Online systém je zabezpečen SSL certifikátem, který vám zajistí bezpečné šifrování dat, aby se nedostaly do nepovolaných rukou. Součástí je také spolehlivé a bezpečné přihlašování do systému pod konktrétní uživatelskou rolí a s jejím typickým oprávněním. To vše je ošetřeno navíc logováním událostí a přístupů. Vždy se tak jednoduše dozvíte vše potřebné o vašem systému a jeho změnách.

Zálohování dat a databáze je základ

Vaše cenná data budou uchována u spolehlivého dodavatele serveru. Sami od něj očekáváme tu nejvyšší kvalitu, rychlost a zabezbečení. Samozřejmostí je snadný proces obnovitelnosti dat, který vám žádná z offline firemních sítí zaručit nemůže.

Současná práce více uživatelů

Naše řešení umožňuje připojení neomezeného množství současně pracujících uživatelů, kteří mohou využívat veškeré funkcionality obsažené v systému.

Aplikace funkcí na míru

Vyvineme vám jednoduché řešení pro specifické potřeby vašeho podnikání. Funkčně pokryjeme veškeré interní procesy včetně personalistiky, kontaktu se zákazníky, fakturace, výrobních a skladových procesů, katalogů skladových zásob, propracovaného workflow a mnoho dalšího. Naprogramujeme vám přesně to, co potřebujete a na zakázku vám doprogramujeme i moduly, které se s růstem firmy ukáží jako potřebné. Jak jsme navrhli systém na míru výrobní firmě Granit Holec se dočtete v naší případové studii.

Nadstandartní spolupráce mezi zaměstnanci

Navrhneme společně s vámi to pravé workflow, které vám zjednoduší, zrychlí, ale hlavně zlevní veškeré pracovní procesy. Práce a předávání úkolů bude jednoduše převáděna z člověka na člověka pomocí systému, nebo zautomatizována pomocí hotových akcí v systému včetně ujasnění pravidel a odpovědoností jednotlivých uživatelů. Vše naprogramujeme tak, aby systém hladce navazovat na vaše procesy, zefektivnil všechny pracovní kroky a minimalizoval lidskou chybovost.

Uživatelské účty a jejich oprávnění

Propracujeme s vámi detailní nastavení přístupu zaměstnanců do systému s jednotlivými oprávněními. Jedině tak zajistíte, aby měli zaměstnanci přístup jen do modulů, které jsou přímo spojeny s jejich prací a usnadníte jim tak práci se systémem. S tímto je také spjata kompetence v modulech data měnit, exportovat, či jen prohlížet.

Finanční statistiky a reporting

Spojíme pro vás všechny funkce systému spjaté s náklady a výnosy firmy. Budete moci sledovat nákladovost práce zaměstnanců, porovnat výrobní náklady a výnosy firmy a spojit je do statistických výsledků, které vám jasně napoví, jak by se mohla vaše společnost strategicky vyvíjet. Můžete tak zakládat důležité statistiky vývoje firmy a vytvářet z nich reporty v jakémkoliv časovém rozmezí.

Náklady přiměřené velikosti projektu

Dostanete od nás přesně to, co společně navrhneme. Taková řešení sice nejsou robustní jako hotové produkty velkých korporátních společností, ale právě proto jsou mnohonásobně levnější

Online pro vaši efektivitu

Díky našemu řešení můžete do systému nahlédnout kdykoliv s připojením k internetu. Systém můžete velmi jednoduše použít na jednání s klientem a data zadávat rovnou tam, kam potřebujete. S online řešením navíc ušetříte za finanční ohodnocení správce firemní offline sítě a i přesto budete mít za zády spolehlivé techniky a progrmátory z naší společnosti, kteří vám vždy rychle poradí či opraví případnou závadu.

Import a export dat

Propojíme či exportujeme vaše data z předchozího existujícího systému do nového řešení. Vaše data se tak dostanou bezpečně do nového informačního systému, bez nutnosti ručního vkládání.

Případová studie informačního systému:

Seznamte se s řešením, které jsme aplikovali u společnosti Granit Holec na míru jejich potřebám.

Granit Holec případová studie

 Prohlédnout

Postup při realizaci informačního systému na míru

  • Nejprve s vámi probereme podrobně vaše požadavky a projdeme postupně vaše firemní procesy. Takto vznikne detailní analýza, která nás bude provázet v celém procesu tvorby nového systému.
  • Následně si analýzu rozebereme a navrhneme vhodné řešení, které bude obsahovat kompletní plán struktury, funkcí a rozložení jednotlivých komponent. Tento výstup dostanete ke schválení.
  • Po schválení vznikne prvotní funkční verze, kterou budete mít k nahlédnutí. V této fázi si sami vyzkoušíte jednotlivé funkce a logiku ovládání systému.
  • Následující fáze obsahuje programování a harmonizaci funkcí na míru vašim procesům.
  • Dalším krokem je předání hotového řešení. V této fázi je na vás a vašich pověřených zaměstnancích systém prozkoušet a zjistit, zda vám vše vyhovuje. Při předání probíhá i zaškolení obsluhy systému.
  • Po předání, tedy při zkušebním provozu, se vyskytne většinou pár drobností, které je třeba doprogramovat k vaší spokojenosti.
  • Následně proběhne doladění celého informačního systému a jeho doplnění o data z vašeho předchozího řešení.
  • Poslední fází je spuštění systému do ostrého provozu.

Chci toto řešení

 


Kontaktní formulář

Zadání je často potřeba upřesnit a telefonicky je to nejrychlejší