Informační architektura (IA) na webu má vliv především na to, zda uživatel na webu snadno najde často hledané informace. Dále má velký vliv na SEO, protože správná struktura informací na webu určuje důležitost stránek a podstránek pro vyhledávače. Ty potom těmto podstránkám přiřazují (navíc s dalšími faktory) hodnocení, které ovlivňuje jejich pozici ve výsledcích hledání.

IA se nezabývá přímo uspořádáním informací v rámci jedné stránky, ale jejich smyslem a provázáním v rámci všech stránek. Při stavbě IA však musíte vzít v potaz i jednotlivé informace a sestavit si osnovu, co a na které stránce chcete sdělit. Když si informace špatně rozdělíte, tak se vám budou na webu míchat, opakovat a vznikne vám chaos. Začněte tedy s tužkou a papírem a určete si v informacích priority.

informacni_architektura_sloup

Správnost vytvořené informační architektury nejlépe ověříte na lidech, kteří web budou používat. Cílem je, aby lidé na webu snadno našli všechny důležité informace. Můžete tedy sestavit scénář uživatelského testování, jehož úkolem bude vytipované informace najít, snadno mezi nimi procházet, najít stránky s podrobnostmi k dané informaci apod.

Pro návrh informační architektury je dobré použít několik metod dohromady. Těmi nejpoužívanějšími jsou Card Sorting a klasifikační analýza klíčových slov.

Card Sorting

Card Sorting je stručně metoda, kdy vezmete všechny podstránky svého webu, napíšete je na lístečky a dáte uživateli, aby je setřídil do logických skupin podle kritérií, které uzná za vhodné. Provádí se s několika uživateli (5 je rozumný počet), abyste mohli výsledky porovnat, protože pro každého může být důležité trochu něco jiného. Metoda má několik variant. Pro tuto metodu je důležité, abyste měli připravený seznam stránek vašeho webu (nebo jejich osnovu) – tedy obsah, který chcete třídit.

Tip: Velmi užitečné je, když máte připravené rovnou kompletní texty stránek. Někdy se stává, že klient má seznam i osnovu podstránek, ale když dojde na tvorbu textů, zjistí, že se mu témata překrývají a některé podstránky pozbývají smysl.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov pro návrh informační architektury je způsob, kde se zaměříte na to, co a jak často lidé na internetu k danému tématu vyhledávají. Zjednodušeně platí, že čím hledanější klíčové slovo je, tím je důležitější. Klíčová slova si pak klasifikujete (zařadíte do skupin) podle nějakého zvoleného parametru – třeba použitý materiál, technologie nebo roční období. To poznáte, až když máte vyhledaná klíčová slova. K této metodě nepotřebujete mít hotový obsah. Použijete ji tam, kde třeba nevíte, co lidi zajímá a o čem byste měli vůbec na webu psát.

Pokud předpokládáte, že váš web bude hodně závislý na přístupu uživatelů z vyhledávačů, měli byste věnovat dostatek času především analýze klíčových slov a dohledat i konkurenčnost vyhledávaných výrazů. Tedy najít si konkurenci, se kterou budete soutěžit a zjistit, zda a jaké máte vůbec možnosti je porazit (resp. kolik vás to bude stát).

Jak na to prakticky

U nás začínáme návrh informační architektury s tužkou a listem A3 papíru. Na základě informací z uživatelského výzkumu a analýzy klíčových slov sestavíme základ struktury webu.

Modelujeme souvislosti mezi informacemi na webu:

  • Provázanost podstránek mezi sebou
  • Prioritu informací v rámci každé stránky (neznáte-li prioritu, zamotáte se do toho)
  • Souvislost mezi informacemi na stránce a jinými podstránkami

A takhle to vypadá třeba u jednoduššího webu:

informacni_architektura_navrh_ukazka

Začátek návrhu informační architektury webu


Chci pomoci s návrhem webu


Marek Čevelíček
Pracuju s digitálními aplikacemi už 17 let, z toho 9 let se specializuju na UX. Nejvíc rozumím e-commerce a nejradši dělám redesign e-shopů a UX pro informační systémy. Dřív jsem býval vývojář a s vývojáři si rozumím. Často se ptám na otázky, které si lidi většiou nepokládají.