Návrh funkčního webu

Za fungujícím webovým projektem stojí důmyslně zpracovaný proces návrhu. Ten zaručí, že web splní předem stanovené strategické cíle a bude intuitivní a uživatelsky použitelný. Provedeme vás krok za krokem procesem návrhu webu až k jeho tvorbě, tak jako řadu našich klientů.

Co u nás získáte s návrhem webu

 • otestovaný návrh, který dále slouží jako zadání pro tvorbu webu
 • prototyp webových stránek, jejichž tvorbu zrealizujeme, nebo zkontrolujeme tvorbu vašeho dodavatele
 • jasně definované cíle, měřitelná kritéria úspěchu a cílové skupiny
 • srozumitelně formulovanou strategii webu se silnými prodejními argumenty ověřenými na zákaznících

Jak vypadá náš návrh webu?

 1. Úvodní telefonát. Při prvním rozhovoru o vašem projektu nás zajímá, jestli a s čím vám můžeme pomoci. Jaký je váš cíl, představa o rozsahu webu a rámcový rozpočet. Po tomto hovoru následuje domluva na dalším postupu.
 2. První setkání probíhá formou konzultace nebo společného workshopu. Je jedno jestli se potkáme u nás v Brně nebo ve vaší firmě. V obou případech chceme důkladně poznat váš byznys a to, čeho toužíte dosáhnout prostřednictvím webu. Společně to jednoznačně formulujeme a pojmenujeme.
 3. Ověříme informace. Získáme potřebné informace u vašich zaměstnanců, partnerů a zákazníků. Prohlédneme si data z vyhledávačů a zjistíme vše nezbytné o vaší konkurenci. Posbírané informace spojíme do využitelných poznatků, které uplatníme v dalších krocích návrhu webu.
 4. Vytvoříme prototyp. Stanovíme seznam stránek se zřejmým cílem každé z nich a navrhneme rozmístění obsahu webu. V této fázi je tedy dobré mít vypracované texty k webu. Poté se pouštíme do tvorby wireframů. Ty nakonec propojíme do klikatelného prototypu.
 5. Prototyp otestujeme. Se současnými a potenciálními zákazníky vašeho webu otestujeme funkčnost navrženého řešení. Se získanými poznatky upravíme prototyp tak, aby dokonale plnil již dříve definované strategické cíle. Testováním zabráníme tomu, aby vznikl web, který by tyto cíle nerespektoval.
 6. Odprezentujeme návrh. Představíme vám, a případně i dodavatelům návrh nového projektu. A pohlídáme, aby byl přetaven do fungujícího webu. Ať už ho zrealizujeme my nebo jej dotáhneme do úspěšného konce společně s dodavatelem jako odborný dohled.

Netápejte mezi domněnkami a marnými pokusy pozvednout vaše podnikání

Výsledkem naší práce není jen klikatelný prototyp, ale mnoho důležitých zjištění, bez kterých by nový web nikdy nevznikl. Včetně odkrytí strategických cílů, získání informací o silných konkurenčních výhodách vašeho produktu a cílové skupině. Získejte i vy díky nim náskok a nechte se jimi vystřelit nad konkurenci.

Rozsah a cena návrhu

Rozsah webu: 10–30 navržených a otestovaných obrazovek
Časová náročnost: 1–3 měsíce (závisí na rozsahu webu a dostupnosti cílových skupin)
Odpracovaný čas: 80–90 hodin
Cena: od 100 000 Kč (v závislosti na rozsahu a objemu práce)
Verze: klikatelný prototyp

Co je součástí standardní verze návrhu

 • úvodní konzultace s podrobným seznámením s cílem webu a vaším byznysem
 • uživatelský výzkum, ověření hypotéz a popis potřeb cílových skupin
 • analýza klíčových slov a technická doporučení k tvorbě obsahu
 • detailní návrh informační architektury webu
 • návrh prototypu a zpracování případných změn na základě uživatelského testování
 • nábor relevantních osob pro uživatelské testování a samotná realizace testování v rozsahu 5–6 osob
 • představení návrhu webu zadavateli a případná prezentace dalším specialistům
 • kontrola webu před spuštěním
 • komunikace s odborníky, kteří se na projektu podílejí

Chci navrhnout web

Rozsah webu: 5–6 navržených a základně otestovaných obrazovek
Časová náročnost: 2–3 týdny (závisí na spolupráci zadavatele) 
Odpracovaný čas: 25 hodin a více
Cena: od 30 000 Kč
Verze: wireframe – statické obrazovky

Co je součástí zkrácené verze návrhu

 • úvodní konzultace ve zkráceném rozsahu, nebo zaslání dotazníků s telefonickým rozhovorem s upřesněním zjištěných informací
 • doplňující diskuze se zákazníky nebo se zaměstnanci, kteří jsou v kontaktu se zákazníky
 • shrnutí závěrů z rozhovorů a stručný popis cílové skupiny
 • návrh informační architektury webu
 • návrh wireframů a zpracování případných změn na základě testování
 • zjednodušené terénní testování
 • představení okomentovaného návrhu a odevzdání
 • kontrola webu před spuštěním
 • komunikace s odborníky, kteří se na projektu podílejí

Chci navrhnout web


Kontaktní formulář

Zadání je často potřeba upřesnit a telefonicky je to nejrychlejší