Minulý týždeň sa uskutočnilo ďalšie stretnutie brnenskej komunity SEO jako Brno. Komunity, ktorá organizuje stretnutia online marketérov a SEO špecialistov. Po apele od SEO špecialistu a linkbuildera Mareka Hnátka som si na poslednom stretnutí pripravil prednášku ja, ako UX designér.

Témou bola spolupráca UX designéra a SEO špecialistu a to, ako si môžu vzájomne pomôcť. Výmena skúseností a zdieľanie získaných informácií pri projekte je totiž veľmi prospešná pre oboch špecialistov. To najdôležitejšie z prednášky prinášam aj prostredníctvom tohto článku.

 • • •

Prečo spolupracovať?

Obaja špecialisti majú iné informácie a tým, že si ich vzájomne vymenia vedia zefektívniť svoju prácu. Uvediem jeden príklad hovoriaci za všetko.

SEO optimalizácia a SERP

 Naša momentálna pozícia pre dotaz návrh webu

Optimalizácia pre vyhľadávače pre dotaz návrh webu sa z hľadiska návštevnosti z vyhľadávačov podarila. Máme návštevnosť, ale nemáme konverzie. Odpoveď prečo to tak je nám dal náš interný užívateľský výskum so zadávateľmi webov. Zadávatelia webov nehľadajú návrh webu. Návrh webu hľadajú špecialisti a dodávatelia.

Vstupnú stránku sme optimalizovali na dotaz, ktorý nie je konverzný. Prišli sme na to, poučili sme sa. Ale, keby sme neskombinovali činnosti, za ktoré je bežne zodpovedný SEO špecialista s činnosťami, ktoré realizuje designér, tak sa k tejto informácií nedopracujeme.

 • • •

Spoločný cieľ

Cieľom vyhľadávačov je poskytnúť ľuďom odpovede na ich dotazy. Ak chceme, aby vyhľadávače poskytovali ľuďom práve náš obsah je nutné:

 1. identifikovať, čo ľudia hľadajú
 2. spoznať, kto to hľadá a prečo
 3. zistiť, aká odpoveď bude uspokojujúca
 4. dostať odpoveď k ľuďom

 

Akými informáciami špecialisti disponujú pri plnení týchto úloh? Aké sú ich kompetencie?

SEO špecialista:

 • hlavnou úlohou je priviesť na web návštevníkov
 • vie, čo ľudia hľadajú
 • nepozná cieľovú skupinu
 • pomôže designérovi zistiť, na čo sa pýtať a čo zaujíma cieľovú skupinu
 • napovie, kde hľadať cieľovú skupinu
 • dostane odpovede k ľuďom, ktorých zaujímajú

 

UX designér:

 •  zabezpečuje, aby boli stránky použiteľné, konverznéprehľadné
 • nevie o všetkom, čo ľudia hľadajú
 • pozná cieľovú skupinu
 • pozná dôvody, prečo sa cieľová skupina pýta, aké má obavy alebo túžby
 • zisťuje, aká odpoveď bude vyhovujúca
 • vie SEO špecialistovi pomôcť priviesť na web viac návštevníkov  

 

Preto neplatí, že jeden špecialista je zodpovedný len za návštevnosť a druhý za konverzie. Sú to spojené nádoby. Dobrý a prehľadný obsah sa lepšie promuje a naopak, relevantné publikum je náchylnejšie ku konverzií. Spoločne sa obaja špecialisti vedia dopracovať k lepším výsledkom.

• • •

Kľúčové časti spolupráce

1. Predimplementačná analýza

Cieľom analýzy je okrem iného zistiť, čo budeme robiť, pre koho, prečo by to malo niekoho zaujímať, ako privedieme návštevníkov na web a či v tom bude hrať rolu SEO.

Ako však prídeme na to či je návštevnosť z vyhľadávačov pre projekt dôležitá? Časť informácií môže poskytnúť SEO špecialista. Analýza kľúčových slov môže veľmi rýchlo túto otázku zodpovedať. Tam, kde nie je hľadanosť, nie je ani návštevnosť z vyhľadávačov.

Nie je to však jediný prípad, keď nie je návštevnosť z vyhľadávačov dôležitá. Príkladom môže byť, keď hľadanosť síce existuje, ale nie je komerčného rázu. Túto informáciu už typicky získa designér napr. prostredníctvom užívateľského výskumu.

Chceme zistiť či je pre projekt optimalizácia pre vyhľadávače vôbec dôležitá.

 

2. Informačná architektúra

Alebo zjednodušenie aj zoznam podstránok, ktoré budú tvoriť budúci web musí skĺbiť dva zásadné záujmy:

 • SEO špecialista chce mať vstupnú stránku na každý dôležitý dotaz (kľudne tisíce stránok)
 • UX designér chce mať podstránky pre realizáciu konverzie (môže to byť jediná stránka)

Aby boli uspokojené záujmy oboch špecialistov je potrebné pri tvorbe informačnej architektúry, čo možno najužšie spolupracovať. Ak je to možné odporúčam sa spoločne s ďalším špecialistom aspoň raz stretnúť osobne pred tým, než sa informačná architektúra uzavrie.

Dôležité je dostať sa aj k účelu konkrétnych podstránok, ktoré chcú mať špecialisti v zozname stránok. Mimo iné sa tak zabráni vzniku duplicitných stránokInformačná architektúra webu

Ukážka informačnej architekúry webu

 

3. Správna forma podstránok

Kedy bude vhodná, ktorá forma podstránky: kategória, filter, článok na blog? Univerzálne pravidlo som nenašiel. Záleží na konkrétnom prípade.

Počas prednášky sa SEO špecialisti vyjadrili, že niekedy je to možné poznať priamo z klúčovky. Zároveň však dodali, že občas s tým majú problém a práve spolupráca s designérom alebo zadávateľom môže pomôcť.

V každom prípade je vhodné zohľadniť:

 • možnosť vytvorenia užitočného a unikátneho obsahu
 • rozsah potrebný na odkomunikovanie informácie
 • to, aká časť zákazníkov obsah potrebuje
 • akej fázy nákupného cyklu sa obsah týka
 • všeobecnosť vs. konkrétnosť obsahu
 • či sa jedná o komerčne zaujímavý obsah
 • z kľúčovky aj hľadanosťkonkurenčnosť dotazov

 

4. Štruktúra obsahu na podstránke 

V tomto bode by som upozornil SEO špecialistov, aby si preverili, že UX designér alebo interakčný designér neplánuje do stránky zahrnúť javascriptom ovládaný obsah. Hlavným cieľom je zistiť či bude možné v prípade potreby takýto obsah možné indexovať.

Typicky sa môže jednať o rôzne vyskakovacie a modálne okná, obsah na vyžiadanie alebo obsah, ktorý bude dostupný po kliknutí na určitý element, často aj bez zmeny URL adresy.  

 JavaScript na webe

 Indexovanie JavaScriptom ovládaného obsahu môže byť problematické

  • • •

Čo určite pomôže

Spolupráci UX designéra a SEO špecialistu môže pomôcť:

 • záujem o prácu druhého špecialistu a presah nad rámec svojich hlavných kompetencií
 • priebežná komunikácia
 • zdieľanie informácií (Google Docs, Dropbox)
 • odkomunikovanie zistení (klúčovka, závery užívateľského výskumu - každí nemusí vedieť vhodne pracovať s výstupom práce iného špecialistu)
 • využívanie zistení druhého špecialistu
 • konzultácia prípadných zmien

 

Záverom by som len pripomenul, že web je pre ľudí a nie len pre vyhľadávače. Zároveň web nie je nikdy hotový, pretože ľudia sa budú pýtať stále nové veci a my budeme musieť znova zisťovať, čo sa pýtajú, prečo a aká odpoveď ich uspokojí.

• • •

Prezentácia z akcie:

 • • •

Vaše skúsenosti

Aké máte skúsenosti so spoluprácou designéra a SEO špecialistu? Je niečo, kde narážate na problémy alebo naopak, kde sa vám darí spolupracovať?

Podeľte sa o vaše skúsenosti v komentároch!

Budem vám za to vďačný.


Matej Chyľa
Pracoval som ako freelancer, zbieral som skúsenosti popri štúdiu, absolvoval som stáž. To všetko preto, aby som dnes mohol navrhovať fungujúce weby. Základom mojej práce je nikdy nekončiaci designový proces. Získavam informácie, overujem hypotézy a testujem vhodnosť možných riešení.